BLOCKCHAIN HUKUKU

BLOCKCHAIN HUKUKU

Blog Single

Günümüzde Bitcoin ile adını sıklıkla duyduğumuz ve zamanla sayıları hızla artan kripto paraların temelinde yatan teknoloji olan “Blockchain Teknolojisi” (Blok Zincir Teknolojisi), temelinde veri bloklarının yer aldığı, süreklilik arz edecek şekilde büyüyen ve merkezi olmayan bir yapıya sahiptir. Blockchain teknolojisi, verilerin şifreli halde kayıt altına alındığı, bu kayıtların herhangi bir merkezi kurumca tutulmadığı ve şifreli halde kayıt altına alınan verilerin sistemde bulunan kişiler ile paylaşıldığı bir veri tabanıdır. Bu veri tabanında yapılan tüm işlemler bloklar halinde kayıt altına alınmaktadır. Söz konusu blokların birbirleriyle bağlantılı hale getirilmesi ve yeni işlemlerin onaylanması için önceki işlemlere ait bilgilerde herhangi bir değişikliğin olmaması, verilerin muhafaza edilmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla blockchain teknolojisi, her kullanıcının eşit imkanlara sahip olduğu ve aracı kurumları tamamen ortadan kaldıran bir teknoloji olarak değerlendirilebilmektedir.

Blockchain teknolojisi, bir faaliyet sahasına dair tüm işlemlerin kaydedilmesi ve varlıkların takibinin kolaylaştırılması için kullanılan ortak bir sicil defterine benzetilebildiğinden gelişmiş bir veri tabanıdır. Blockchain teknolojisinde alıcı ve satıcıya dair bilgiler şifrelenmiş şekilde olduğundan bu sayede alıcı ve satıcı üçüncü kişiler tarafından bilinemez yani anonim olarak korunur. Fakat isteyen herkes tarafından blockhain teknolojisinde birikmiş tüm bloklar hatta ilk para transferleri dahi incelenebilir.

Blockchain aracılığıyla, herhangi bir değeri olan tüm varlıkların takip edilmesi mümkündür. Söz konusu varlıklar sadece maddi nitelikli varlıklar olmayıp marka, telif hakkı gibi gayri maddi unsurlar da olabilmektedir.

Bitcoin gibi kripto paralar ve akıllı sözleşmeler, blockchain teknolojisinin en önemli uygulama alanlarıdır. Belirli bir merkezde kurulmuş olan kripto para borsaları, hangi ülkede kurulmuş ise o ülkenin denetleme ve düzenlemelerine tabidir. Her ne kadar, denetleme ve düzenlemelere tabi olsalar da kişilerin kimlik bilgileriyle kaydolduğu bu kripto para borsalarından güvenilir olmayan borsalar nedeniyle binlerce kişi hem maddi kayba uğramış hem de kimlik bilgileri çalınmıştır. Ayrıca kripto para borsalarıyla paylaşılan cüzdan bilgilerinden hareketle, kişilerin kripto para cüzdanlarından kripto paraları dahi çalınabilmektedir. Bu tür sorunların çözülebilmesi için kripto paraların hukuki niteliğinin netleşmesi ve bu doğrultuda mevzuatların geliştirilmesi gerekmektedir.

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmekte olan kişisel verilerin korunması blockchain teknolojisinde de oldukça önem arz etmektedir. Blockchain teknolojisi ile yapılan her işlemin asla ortadan kaldırılamayacağı, tüm işlemlerin geriye dönük şekilde incelenebileceği dikkate alındığında kişisel verilerin de süreklilik arz edecek şekilde sistemde kayıtlı tutulması gibi konular kişisel verilerin güvenilirliği açısından bir endişe uyandırmaktadır. Diğer bir deyişle, kaydedilen blokların bir daha değiştirilememesi veya düzeltilememesi Blockchain teknolojisinin güvenirliliğini sağlayan önemli bir özellik olmakla birlikte kişisel veriler yönünden de olumsuz bir netice doğurma ihtimali bulunmaktadır. Bu ve buna benzer durumlar mevzuatlarda Blockchain teknolojisine dair hızlı bir şekilde düzenleme yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Paylaş: